Docela chápu, že  je obtížné standardními vědeckými metodologiemi dokazovat pozitivní účinky celostní medicíny. Lékař celostní medicíny projeví opravdový zájem o nemocného člověka, vyptá se ho v jakém prostředí žije, vyzví, jeho stravovací návyky, tělesnou aktivitu, klient se rozpovídá o sociálních vztazích v rodině, na pracovišti, lékař se ptá, jak se mu žije, případně, jak by se změnil jeho život, kdyby se zbavil nemoci, co by to znamenalo pro něj, rodinu, přátelé jeho koníčky a tímto zájmem může u klienta stimulovat jeho zájem o uzdravení. Z takového pohovoru  může zjistit, že příčina nemoci není na fyzické úrovni, ale „někde hlouběji“ např. na úrovni vitální a může navrhnout stimulaci akupresurními jehlami nebo akupresurní masáží. K tomu do zdravotního plánu přidá přípravky fytoterapie, adekvátní výživy, doporučí nějakou formu hormeze či fyzioterapie a hlavně klient si může uvědomit, že zdraví je jeho nikoli lékaře. Nicméně na toto se zdravotní pojištění nevztahuje. Jste v režimu samoplátce.

Proto článek o přístupu ve Švýcarsku vidím jako velké povzbuzení, že nemusíme mít 34% české populace chronický nemocné a hlavně, že si to lidé, kteří mají zájem o své zdraví nemusí platit vedle odvodů zdravotního pojištění z vlastní kapsy.

Zdroj:  Časopis Šifra – Švýcarská vláda oficiálně uznala homeopatii jako legitimní způsob léčby